Islam, Renungan

RENUNGAN ” untuk-ku dan untuk-mu ” Wanita Muslimah “


Segala Puji bagi ALLAH,Semesta alam ..Shalawat dan Salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada ,TELADAN umat Manusia ,hamba”-Nya
yang paling MuliaRasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam ,keluarga serta
seluruh pengikutnya hingga akhir Jaman . . .Amma Ba’du .


Apabila Hal itu telah di ketahui,maka Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam
telah ,Bersabda kepada Fatimah di hari pertama Beliau Berdakwah :

“ya Fatimah ‘ankhidzii nafsaki minannar fainnii laa’amliku laki minallah syaiaang.”

“Wahai Fatimah, Selamatkanlah dirimu dari Api Neraka, karena
sesungguhnya aku tak memiliki apapun untuk menolong-mu di hadapan ALLOH “(HR.Bukhari :454)

Maka saya-pun berkata kepada setiap WANITA MUSLIMAH yang Beriman
kepada ALLAH dan hari Akhir “SELAMATKAN DIRIMU DARI API NERAKA”
karena kami tidak dapat menlongmu di hadapan ALLOH Azza Wa Jalla…

Dalam sebuah Hadit Shohih .
Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam .Bersabda :
“Saya melihat Neraka dan ternyata MAYORITAS penghuni-nya adalah kaum WANITA” Seseorang Wanita berkata,”Ya Rasulullah. .Mengapa para WANITA …???Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam menjawab : KARENA MEREKA KUFUR ..”Wanita tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah,”

Apakah mereka KUFUR kepada ALLAH … ??? Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam ,mrnjawab : “Merekaaaaaa KUFUR (Tidak berterima kasih) kepada (Pemimpin) keluarga dan memperbanyak LAKNAT.Seandainya kamu berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang masa kemudian dia ”WANITA” melihat sesuatu padamu,Niscaya dia berkata ,”Saya tidak mel;ihat kebaikan apa-pun padamu..(HR.Bukhari : 1037)

Jika Hal itu telah di ketahui ,maka ALLAH telah membuat beberapa teladan dari kalangan WANITA MUKHMINAH sepanjang sejarah, sejak ALLAH menciptakan Nabi Adam As, sampai ALLAH mengambil kembali Bumi dan segala Isinya . . .

Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam .Bersabda :
Bertakwalah kepada ALLAH terhadap Dunia,Bertakwalah kepada ALLAH terhadap Wanita,karena MAYORITAS fitnah Bani Israil ada pada WANITA (HR.Muslim & Ahmad)

*♥* 10 SIFAT BIDADARI DUNIA ” Wanita Muslimah *♥*

Ada 10 (Sepuluh) Sifat dan jika semuanya terdapat pada diri seorang WANITA,
maka dia berhak mendapatkan Kabar Gembira,
Yakni SYURGA yang luasnya Seluas Langit dan Bumi …SUBHANALLAH . . .

Di Antara Ke-Sepuluh Sifat itu .Adalah :

1 : Iman kepada ALLAH Azza Wa Jalla :
Iman yang menjadikan Pengawasan ALLOH lebih dekat kepada diri-nya dari urat leher.Dia selalu mengingat ALLAH pada saat sendiri ataupun bersama,pada saat Rahasia dan terbuka ,pada saat Sulit dan Mudah. . .

Alloh Azza Wa Jalla.Berfirman :
Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS.An Nahl :97)

2 : Berdiam Diri di Rumah dan tidak Bertabaruj (Bersolek untuk Orang Lain)
Hal ini di tetapkan karena para perusak Iman menginginkan wanita keluar dari rumah “Khususnya” di negara yang berdiri di atas Syari’at Islam “Qur’an dan Sunnah”Para perusak itu menginginkan agar WANITA Bertabaruj (Bersolek untuk Orang Lain) dan membuang rasa malu-nya,sehingga dia berperilaku sebagai wanita” pada masa Jahiliyah .Mereka mengikut sertakan “baca : WANITA” di segala bidang kerja.

ALLAH Azza Wa Jalla .Berfirman :
dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan
bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.(QS.Al Ahzab :33)

3 : Menundukan Pandangan dan Menjaga Diri-nya.

ALLAH Azza Wa Jalla.Berfirman :
Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. (QS.An Nuur :31)
Yakni pada kebimbangan dan Syhwat ,dia menundukan pandangan dan tidak melihat kepada laki” yang bukan Mahrom’a . . .

4 : Menjaga Lisan-nya dari GHIBAH (Menggunjing) dan Namimah (Adu Domba).

ALLAH Azza Wa Jalla .Berfirman :
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (QS.Al Hujuraat :12)

Dan perkara yang paling banyak “merajalela” yang terjadi di kalangan Wanita
“Naudzubillah” adalah :Menggunjing,Mencibir dan Mencela Orang lain,Khususnya
kepada sesama kaum wanita . . .

5 : Menjaga Pendengaran-nya dari Nyanyian,Ucapan Kotor dan Sejenis-nya.
Haramnya Lagu & NyanyianTermasuk dalam Madzhab Hanafi,Maliki,Syafi’i dan Hambali.

Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam.Bersabda :
Niscaya Akan muncul di suatu Jaman kaum dari Umatku yang menghalalkan Zina,Sutera,Khamr dan Alat-alat Musik (HR.Bukhari)

ALLAH Azza Wa Jalla .Berfirman :
Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak
berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (QS.Luqman :6)

6 : Menghormati Suami ,Menunaikan Hak-nya, Berusaha Membuat-nya Tentram dan Mentaatinya dalam Ketaatan kepada ALLAH . . .

Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam.Bersabda :
Apabila seorang Wanita Menunaikan Sholat 5 waktu,
Berpuasa di Bulan Puasa,Taat kepada Suaminya Niscaya dia masuk Syurga Tuhan-nya (HR.Ahmad :1664)

7 : Hemat dalam Kehidupan ,Tidak Boros dalam Makanan,Pakaian dan tempat tinggal.Wanita MUSLIMAH hendaknya Menginfakan Kelebihan Hartanya di Jalan ALLAH,dimana ALLAH menyimpan pahalanya di Sisi-Nya. . .

ALLAH Azza Wa Jalla .Berfirman :
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS.Al Israa’ :27)

8 : Tidak Menyerupai Laki-Laki
Wanita MUSLIMAH berusaha tidak meniru laki-laki dalam cara apapun,yang menjadi kekhususan bagi Laki-laki . Jangan mengubah Ciptaan ALLAH .
dimana telah ALLAH ciptakan di atasnya..

Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam.Bersabda :
ALLAH telah melaknat Para WANITA yang menyurupai Laki-Laki (HR.Bukhari)

dalam Hadits lain:
ALLAH telah melaknat Washilah dan Mustaushilah (HR.Bukhari)
Yang pertama adalah Wanita yang telah menyambung Rambutnya dan wanita yang meminta akan hal itu . .

ALLAH telah melaknat Namishah dan Mutanammisha (HR.Bukhari)
Wanita yang telah Mencukur Alisnya dan Menipiskan-nya ..Semoga ALLAH melimpahkan taufiq dan Hidayah-nya untuk Mereka “WANITA” . . .

9 : Berusaha Menjaga Sholat-Sholat,Puasa-Puasa dan Sedekah-Sedekah Sunnah.

ALLAH Azza Wa Jalla .Berfirman :
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (QS.Al Baqarah :286)

Karena Wanita memiliki Kesibukan di rumah ,khususnya terhadap Anak-anaknya..akan tetapi dia tidak melupakan bagiannya,terutama AL-QUR’AN danDZIKIR…

10 : Hendak-nya dia menjadi seorang Da’i di kalangan Para Wanita,menyeru kepada kebaikan dan melarang dari Kemungkaran :

Karena pada umumnya laki-laki tidak bisa berdakwa di kalngan kaum wanita.ia tidak bisa mengatasi masalah” mereka dan tidak bisa Berkhalwat (Berduaan) denagn mereka..

 

Keutamaan Wanita Sholehah

Seringkali dihati kita terbesit suatu pertanyaan dan penyeselan, kenapa sih kita diciptain sebagai wanita? Kenapa gak jadi laki-laki aja? Jadi wanita itu susah, harus menutup aurat kalau mau pergi kemana aja, repot dan kesel banget kalau lagi haid, harus ngurus suami, capek dan sakit ketika hamil, ngelahirin dan menyusui, masak buat suami, dan sebagainya.. Repot deh pokonya jadi wanita.. Coba kalau jadi laki-laki pasti lebih enak, udah dilayanin istri, jadi imam dalam rumah tangga, paling sakitnya pas lagi sunat doank! *ups

Hahaha, banyak banget yah keluh kesah kita sebagai seorang wanita.
Tapi kalian tau tidak, bahwa sebenarnya menjadi seorang wanita itu adalah suatu anugerah yang luar biasa, apalagi menjadi seorang wanita yang sholehah. Kenapa? Mau tau? Coba deh baca, di bawah ini ada banyak keutamaan seorang wanita sholehah. Sehabis baca, kalian pasti gak akan nyesel lagi jadi wanita dan malah bangga diciptakan Allah sebagai seorang wanita.

Diambil kitab Kanzul ‘Ummah, Misykah, Riyaadhush Shaalihiin, Uquudullijain, Bhahishti Zewar, Al-Hijab, dan lain-lain. 

Keutamaan Wanita Sholehah…!

1. Do’a wanita lebih maqbul dari laki-laki karena sifat penyayangnya yang lebih kuat dari laki-laki. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW akan hal tersebut, jawab baginda : “Ibu lebih penyayang dari bapak dan do’a orang yang penyayang tidak akan sia-sia.”
2. Wanita yang shalihah itu lebih baik dari 1.000 orang laki-laki yang tidak sholeh.
3. Seorang wanita shalihah lebih baik dari 70 orang wali.
4. Seorang wanita shalihah lebih baik dari 70 laki-laki sholeh
5. Barangsiapa yang menggembirakan anak perempuannya, derajatnya diibaratkan seperti orang yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah SWT dan orang yang takut Allah SWT akan diharamkan api neraka ke atas tubuhnya.
6. Barangsiapa yang membawa hadiah (barang makanan dari pasar ke rumah) lalu diberikan kepada keluarganya, maka pahalanya seperti bersedakah. Hendaklah mendahulukan anak perempuan terhadap anak laki-laki. Maka barangsiapa yang menyukakan anak perempuan seolah-olah dia memerdekakan anak Nabi Ismail as.
7. Tidaklah seorang wanita yang haidh itu, kecuali haidhnya merupakan kifarah (penebus) untuk dosa-dosanya yang telah lalu, dan apabila pada hari pertama haidhnya membaca “Alhamdulillahi ’alaa kulli haalin wa astaghfirullaah”. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan dan aku mohon ampun kepada Allah dari segala dosa.”, maka Allah menetapkan dia bebas dari api neraka dan dengan mudah melalui shirathal mustaqim yang aman dari siksa, bahkan Allah Ta’ala mengangkat derajatnya, seperti derajatnya 40 orang yang mati syahid, apabila dia selalu berzikir kepada Allah selama haidhnya.
8. Wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal bersama aku (Rasulullah SAW.) di dalam surga.
9. Barang siapa mempunyai tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua anak perempuan atau dua saudara perempuan, lalu dia bersikap ihsan dalam pergaulan dengan mereka dan mendidik mereka dengan penuh rasa taqwa serta bertanggung jawab, maka baginya adalah surga.
10. Dari ‘Aisyah ra.: “Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuannya, lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka.”
11. Surga itu di bawah telapak kaki ibu.
12. Apabila dipanggil oleh kedua ibu bapakmu, maka jawablah panggilan ibumu terlebih dahulu.
13. Wanita yang taat berkhidmat kepada suaminya akan tertutup baginya pintu-pintu neraka dan terbuka pintu-pintu surga. Masuklah dari pintu mana saja yang dia kehendaki dengan tidak dihisab.
14. Wanita yang taat kepada suaminya, semua ikan-ikan di laut, burung di udara, Malaikat di langit, matahari dan bulan, semuanya beristighfar baginya selama dia taat kepada suaminya dan meridhainya (serta menjaga sembahyang dan puasanya).
15. ‘Aisyah ra. berkata : “Aku bertanya kepada Rasulullah SAW., siapakah yang lebih besar haknya terhadap wanita ?” Jawab baginda, “Suaminya”. “Siapa pula berhak terhadap laki-laki ?” Jawab Rasulullah SAW. “Ibunya”.
16. Seorang wanita yang apabila mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa wajib sebulan (Ramadhan), memelihara kehormatannya serta taat kepada suaminya, maka pasti akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki.
17. Tiap perempuan yang menolong suaminya dalam urusan agama, maka Allah SWT memasukkan dia ke dalam surga lebih dahulu dari suaminya (10.000 tahun).
18. Apabila seseorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya, maka beristighfarlah para malaikat untuknya. Allah SWT mencatatkan baginya setiap hari dengan 1.000 kebaikan dan menghapuskan darinya 1.000 kejahatan.
19. Dua rakaat sholat dari wanita yang hamil adalah lebih baik dari 80 rakaat sholat wanita yang tidak hamil.
20. Wanita yang hamil akan dapat pahala berpuasa pada siang hari.
21. Wanita yang hamil akan dapat pahala beribadah pada malam hari.
22. Seorang wanita yang mengalami sakit saat melahirkan, maka Allah SWT memberi pahala kepadanya seperti pahala orang yang berjihad dijalan Allah SWT.
23. Wanita yang melahirkan akan mendapat pahala 70 tahun sholat dan puasa dan tiap rasa sakit dan pada satu uratnya Allah memberikan satu pahala haji.
24. Apabila seseorang perempuan melahirkan anak, maka keluarlah darinya dosa-dosanya seperti keadaan ibunya melahirkannya.
25. Wanita yang meninggal dalam masa 40 hari sesudah melahirkan akan dianggap syahid.
26. Wanita yang memberi minum susu kepada anaknya dari badannya (ASI) akan dapat satu pahala dari tiap-tiap tetes susu yang diberikannya.
27. Jika wanita menyusui anaknya sampai cukup (2 1/2 tahun), maka malaikat-malaikat di langit akan memberikan kabar gembira bahwa surga adalah balasannya.
28. Jika wanita memberi susu badannya kepada anaknya yang menangis, Allah akan memberi pahala satu tahun sholat dan puasa.
29. Wanita yang menghabiskan malamnya dengan tidur yang tidak nyaman karena menjaga anaknya yang sakit akan mendapat pahala seperti membebaskan 20 orang hamba sahaya.
30. Wanita yang tidak cukup tidur pada malam hari karena menjaga anaknya yang sakit, akan diampunkan oleh Allah seluruh dosa-dosanya dan bila dia menghibur hati anaknya Allah memberi 12 tahun pahala ibadah.
31. Apabila seorang wanita mencucikan pakaian suaminya, maka Allah mencatatkan baginya seribu kebaikan, dan mengampuni dua ribu kesalahannya, bahkan segala sesuatu yang disinari matahari akan memohonkan ampun untuknya, dan Allah mengangkatkannya seribu derajat.
32. Seorang wanita yang shalihah lebih baik dari seribu orang laki-laki yang tidak sholeh, dan seorang wanita yang melayani suaminya selama seminggu, maka ditutupkan baginya tujuh pintu neraka dan dibukakan baginya delapan pintu surga, yang dia dapat masuk dari pintu mana saja tanpa dihisab.
33. Siapa saja wanita yang menunggu suaminya hingga pulang, disapukan mukanya, dihamparkan tempat duduknya atau menyediakan makan minumnya atau memandang ia pada suaminya atau memegang tangannya, memperelokkan hidangan padanya, memelihara anaknya atau memanfaatkan hartanya pada suaminya karena mencari keridhaan Allah, maka disunnahkan baginya akan tiap-tiap kalimat ucapannya, tiap-tiap langkahnya dan setiap pandangannya pada suaminya sebagaimana memerdekakan seorang hamba sahaya. Pada hari kiamat kelak, Allah karuniakan nur (cahaya) hingga tercengang wanita mukmin semuanya atas karunia rahmat itu. Tiada seorang pun yang sampai ke martabat itu melainkan para Nabi Allah.
34. Tidak akan putus ganjaran dari Allah kepada seorang isteri yang siang dan malamnya menggembirakan suaminya.
35. Wanita yang melihat suaminya dengan kasih sayang dan suaminya melihat isterinya dengan kasih saying, akan dipandang oleh Allah dengan penuh rahmat.
36. Jika wanita melayani suami tanpa khianat akan mendapat pahala 12 tahun sholat.
37. Wanita yang melayani dengan baik kepada suami yang pulang ke rumah dalam keadaan letih akan medapat pahala jihad.
38. Jika wanita memijat suami tanpa disuruh akan mendapat pahala 7 emas dan jika wanita memijat suami bila disuruh akan mendapat pahala perak.
39. Dari Hadrat Muaz ra : Wanita yang berdiri di atas kedua kakinya membakar roti untuk suaminya hingga muka dan tangannya kepanasan oleh api, maka diharamkan muka dan tangannya dari bakaran api neraka.
40. Thabit Al Banani berkata : Seorang wanita dari Bani Israel yang buta sebelah matanya sangat baik khidmatnya kepada suaminya. Apabila ia menghidangkan makanan di hadapan suaminya, dipegangnya pelita sehingga suaminya selesai makan. Pada suatu malam pelitanya kehabisan sumbu, maka diambilnya rambutnya dijadikan sumbu pelita. Pada keesokan harinya matanya yang buta telah celik. Allah karuniakan keramat (kemuliaan pada perempuan itu karena memuliakan dan menghormati suaminya).
41. Pada suatu ketika di Madinah, Rasulullah SAW keluar mengiringi jenazah. Beliau menemukan beberapa orang wanita dalam majelis itu. Rasulullah SAW lalu bertanya, “Apakah kamu mensholatkan jenazah ?” Jawab mereka, ”Tidak”. Sabda Rasulullah SAW “Sebaiknya kalian semua tidak usah ikur berziarah dan tidak ada pahala bagi kamu. Tetapi tinggallah di rumah dan berkhidmatlah kepada suami niscaya pahalanya sama dengan ibadah-ibadah orang laki-laki”.
42. Wanita yang memerah susu binatang dengan “Bismillah” akan dido’akan oleh binatang itu dengan do’a keberkahan.
43. Wanita yang membuat adonan tepung gandum dengan “Bismillah” , Allah akan berkahkan rezekinya.
44. Wanita yang menyapu lantai dengan berzikir akan mendapat pahala seperti meyapu lantai di Baitullah.
45. “Wahai Fatimah, untuk setiap wanita yang mengeluarkan peluh ketika membuat roti, Allah akan mejadikan 7 parit diantara dirinya dengan api neraka, jarak diantara parit itu ialah sejauh langit dan bumi.”
46. “Wahai Fatimah, bagi setiap wanita yang memintal benang, Allah akan mencatatkan untuknya perbuatan baik sebanyak utas benang yang dibuat dan memadamkan seratus perbuatan jahat.”
47. “Wahai Fatimah, untuk setiap wanita yang menenun kain, Allah telah menentukan satu tempat khusus untuknya di atas tahta di hari akhirat.”
48. “Wahai Fatimah, bagi setiap wanita yang memintal benang dan kemudian dibuat pakaian untuk anak-anaknya maka Allah akan memberikan pahala sama seperti orang yang memberi makan kepada 1.000 orang yang lapar dan memberi pakaian kepada 1.000 orang yang tidak berpakaian.”
49. “Wahai Fatimah, bagi setiap wanita yang meminyakkan rambut anaknya, menyikatnya, mencuci pakaian mereka dan memandikan anaknya, Allah akan memberikan pahala kebaikan sebanyak helai rambut mereka dan menghapus sebanyak itu pula dosa-dosanya dan menjadikan dirinya kelihatan berseri di mata orang-orang yang memerhatikannya.”
50. Sabda Nabi SAW : “Ya Fatimah barangsiapa wanita yang meminyakkan rambut dan jenggot suaminya, memotong kumis (misai) dan mengerat kukunya, Allah akan memberinya minum dari sungai-sungai serta diringankan Allah baginya sakaratul maut dan akan didapatinya kuburnya menjadi sebuah taman dari taman- taman surga dan dicatatkan Allah baginya terbebas dari api neraka dan selamatlah ia melintas titian Shirat.”
51. Jika suami mengajarkan isterinya satu hal akan mendapat pahala 80 tahun ibadah.
52. Wanita yang menyebabkan suaminya keluar dan berjuang di jalan Allah dan kemudian menjaga adab rumah tangganya, ia akan masuk surga 500 tahun lebih awal dari suaminya, akan menjadi ketua 70.000 Malaikat dan bidadari dan wanita itu akan dimandikan di dalam surga, dan menunggu suaminya dengan menunggang kuda yang dibuat dari yakut.
53. Semua orang akan dipanggil untuk melihat Wajah Allah di akhirat, tetapi Allah akan datang sendiri kepada wanita yang menutupi auratnya yang memakai burdah di dunia ini dengan istiqamah.
54. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan ialah wanita (isteri) yang shalihah.
55. Salah satu tanda keberkahan wanita itu ialah cepat perkawinannya, cepat pula kehamilannya dan ringan pula maharnya (mas kawin).
Gimana? masih nyesel ya jadi wanita?
pastinya gak dong.
Naha.. gitu dong ukhty, kita tuh harus bangga dan bersyukur karena Allah telah menciptakan kita sebagai seorang wanita.. Karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia ^_^
Allah berfirman :
“Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?”
 (Al-Qiyaamah : 36)
 
Nah, ukhty sekarang gimana perasaannya? Terasa plong kan? hehe
Semoga kita semua bisa bermuhasabah untuk menjadi wanita yang lebih baik lagi, menjadi seorang wanita yang sholeah
Tak ada keluhan! Tak ada penyesalan! Kami Bangga menjadi seorang wanita! Wanita yang sholehah!

 

😀

♥ SALAM UHIBBUKUM FIILAH ♥

inna

Advertisements

6 thoughts on “RENUNGAN ” untuk-ku dan untuk-mu ” Wanita Muslimah “”

 1. subhanallah
  bersyukur sekali diciptakan sebagai wanita..
  terus berusaha dan bermunajat kepada sang Khaliq
  semoga menjadi wanita solehah di hadapanNya

  🙂

 2. pesanan dari Rasulullah s.a.w

  “Rasulullah pernah melewati seorang laki-laki dari golongan Anshar yang sedang menasehati saudaranya dalam masalah ‘sifat malu’, beliau bersabda; Tinggalkan dia, sesungguhnya sifat malu itu sebagian dari iman”.
  (HR.Bukhari)

  SubhanALLAH, bersyukur krena telah dicitakanNYA sebagai seorang wanita, Insya ALLAH, mari para ukhti, kita bekali diri dengan ilmu agama..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s